• chu dau pottery plate champions guinness world record
    17:19 | 12/09/2019
    Chu Dau Ceramic JSC has just set a new Guinness World Record with a Chu Dau pottery plate featuring the word “Long” (Dragon) written 1,000 times in Nom (Chinese-style) calligraphy, truly a masterpiece of Vietnamese craftsmanship.
  • thu tuong mong gom chu dau toa sang nam chau
    19:40 | 08/04/2018
    Chiều 8/4, trong chuyến công tác tại Hải Dương, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến làng gốm Chu Đậu, huyện Nam Sách, thăm Công ty Cổ phần Gốm Chu Đậu, một trong những đơn vị đi tiên phong trong việc bảo tồn, phát triển, quảng bá giá trị gốm Chu Đậu.
    Prev         Next